การคำนวนดอกเบี้ยผิดนัดชำระบ้าน(แบบใหม่)

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไปธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดวิธีคิดดอกเบี้ยการผิดนัดชำระแบบใหม่ แบบเก่าจะนำเงินต้นคงค้างทั้งหมดมาคิดดอกเบี้ยเป็นจำนวนวัน แบบใหม่ชั้นนำเฉพาะเงินต้นคงค้างในเดือนนั้นมาคิดดอกเบี้ย

Continue Reading