ธนาคาร กสิกรไทย (บ/ช ออมทรัพย์)
สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ชื่อบัญชี บริษัทดีพอแม็กซ์ จำกัด
เลขที่บัญชี 475-264-4028