You are currently viewing ขอวีซ่าอิตาลี(Visa Italy)

ขอวีซ่าอิตาลี(Visa Italy)

ประเทศอิตาลี เป็นประเทศในฝันของใครหลายๆคน ที่อยากไปเที่ยวสักครั้งในชีวิต อิตาลีเป็นประเทศที่ สุดยอดแห่งศิลปะแดนยุโรป มีชื่อเสียงในเรื่องของประวัติศาสตร์อารยธรรมโรมัน ความงดงามและมีเสน่ห์ของศิลปะ ความเก่าแก่ที่สุดแสนจะคลาสสิคและยิ่งใหญ่ รวมทั้งยังเป็นเมืองแห่งแฟชั่นอีกด้วย

มาดูกันเลยจ้าทุกคน!!! จะขอวีซ่าเข้าประเทศอิตาลีต้องทำอย่างไรบ้าง

เอกสารยื่นขอวีซ่าอิตาลี

1.หนังสือเดินทาง( Passport) ต้องเหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือนและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า นำตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนาจำนวน 2 ใบ

2.รูปถ่ายสี พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด กว้าง 3.5 ซม. x สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป ( อายุการถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามตกแต่งภาพ ต้องไม่เห็นฟัน และรูปต้องเป็นภาพคมชัด ไม่มีเงา

3.เอกสารส่วนตัว สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน

4.หลักฐานการทำงาน

– เจ้าของธุรกิจ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ออกไม่เกิน 90 วัน

– พนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองกสรทำงาน(ออกเป็นภาษาอังกฤษ) ที่ระบุ เงินเดือน ตำแหน่ง วันลาหยุด ฉบับจริงเท่านั้น อายุไม่เกิน 30 วัน

– นักเรียน/นักศึกษา ใช้จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา(ออกเป็นภาษาอังกฤษ)ฉบับจริงเท่านั้น อายุไม่เกิน 30 วัน

5.หลักฐานทางการเงิน สำเนาสมุดบัญชีหรือ Statement (บัญชีออมทรัพย์) ตัวจริงออกโดยธนาคารเท่านั้น ย้อนหลัง 3 เดือน โดยมีรายการเดินบัญชีไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ยื่น

6.กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าอิตาลี ( เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ให้ครบถ้วน

7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ( สามารถจองแบบยังไม่ได้เงินได้ เมื่อวีซ่าผ่านแล้วค่อยจ่าย)

8.ใบจองโรงแรม

9.แผนการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ไป ( ภาษาอังกฤษ)

10.ประกันการเดินทาง ใบประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ มูลค่าความคุ้มครองอย่างต่ำ 30000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท (ครอบคุ้มจำนวนวันที่เราเดินทาง)

11.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

เอกสารทุกอย่างต้อง”แปลเป็นภาษาอังกฤษ” เอกสารที่ใช้ยื่นต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนหรือตามที่ระบุไว้

กรณีไปเยี่ยมญาติ ครอบครัวและเพื่อน ที่อาศัยอยู่ประเทศอิตาลี และผู้เชิญออกค่าใช้จ่ายให้ เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1.จดหมายเขิญพร้อมลายเซนต์ของผู้เชิญและหนังสือรับรองการให้ที่พัก

2.สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้เชิญ

3.ถ้าคนในครอบครัวเป็นผู้เชิญ จะต้องมีสูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาแสดงด้วย

4.ใบแบงค์การันตรี(Fidejussion) ที่ออกโดยธนาคารสัญชาติอิตาลี ตัวจริงหรือสำเนา

5.สำเนาใบอนุญาติพำนักในอิตาลี(ถ้ามี)

กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีเอกสารดังนี้

1.สำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวแปลเป็นภาษาอังกฤษ

2.หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ จากบิดามารดา ที่ออกจากเขตหรืออำเภอ(ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารควรระบุว่า อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใครและมีความสัมพันธ์อย่างไร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสาร ประทับตราจากกรมการกงศุลกระทรวงต่างประเทศ ก่อนนำมายื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ ถ้าเดินทางกับบิดามารดา ก็เตรียมเอกสารตามข้อ 1 และในแบบฟอร์มขอวีซ่าบิดามารเป็นผู้เซนต์เอกสารทั้งหมด

🇮🇹อัตราค่าบริการ🇮🇹

ค่าธรรมเนียมสถานทูต 2960 บาท

เด็กอายุ 6-12 ปี 1480 บาท

ค่าบริการศูนย์รับยื่น VFS 500 บาท

ค่า SMS 75 บาท

ยื่นแบบพรีเมี่ยม 3200 บาท( สามารถ wall-in ได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า) ติดต่อหน้าเคาน์เตอร์ที่ ศูนย์รับยื่น VFS ได้เลยค่ะ

เวลาดำเนินการ ประมาณ 5-15 วันค่ะ

❗❗เอกสารและข้อมูลที่ใช้ยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสถานทูต❗❗

เตรียมเอกสารให้ครบตามนี้นะคะ(สามารถปรึกษาแอดได้นะคะ😁😄) ขอให้วีซ่าผ่านนะทุกคน✌️✌️😄🇮🇹