ขอวีซ่าอิตาลี(Visa Italy)

ประเทศอิตาลี เป็นประเทศในฝันของใครหลายๆคน ที่อยากไปเที่ยวสักครั้งในชีวิต อิตาลีเป็นประเทศที่ สุดยอดแห่งศิลปะแดนยุโรป มีชื่อเสียงในเรื่องของประวัติศาสตร์อารยธรรมโรมัน ความงดงามและมีเสน่ห์ของศิลปะ ความเก่าแก่ที่สุดแสนจะคลาสสิคและยิ่งใหญ่ รวมทั้งยังเป็นเมืองแห่งแฟชั่นอีกด้วย

มาดูกันเลยจ้าทุกคน!!! จะขอวีซ่าเข้าประเทศอิตาลีต้องทำอย่างไรบ้าง

เอกสารยื่นขอวีซ่าอิตาลี

1.หนังสือเดินทาง( Passport) ต้องเหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือนและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า นำตัวจริงพร้อมถ่ายสำเนาจำนวน 2 ใบ

2.รูปถ่ายสี พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด กว้าง 3.5 ซม. x สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป ( อายุการถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามตกแต่งภาพ ต้องไม่เห็นฟัน และรูปต้องเป็นภาพคมชัด ไม่มีเงา

3.เอกสารส่วนตัว สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน

4.หลักฐานการทำงาน

– เจ้าของธุรกิจ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ออกไม่เกิน 90 วัน

– พนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองกสรทำงาน(ออกเป็นภาษาอังกฤษ) ที่ระบุ เงินเดือน ตำแหน่ง วันลาหยุด ฉบับจริงเท่านั้น อายุไม่เกิน 30 วัน

– นักเรียน/นักศึกษา ใช้จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา(ออกเป็นภาษาอังกฤษ)ฉบับจริงเท่านั้น อายุไม่เกิน 30 วัน

5.หลักฐานทางการเงิน สำเนาสมุดบัญชีหรือ Statement (บัญชีออมทรัพย์) ตัวจริงออกโดยธนาคารเท่านั้น ย้อนหลัง 3 เดือน โดยมีรายการเดินบัญชีไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ยื่น

6.กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าอิตาลี ( เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ให้ครบถ้วน

7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ( สามารถจองแบบยังไม่ได้เงินได้ เมื่อวีซ่าผ่านแล้วค่อยจ่าย)

8.ใบจองโรงแรม

9.แผนการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ไป ( ภาษาอังกฤษ)

10.ประกันการเดินทาง ใบประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ มูลค่าความคุ้มครองอย่างต่ำ 30000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท (ครอบคุ้มจำนวนวันที่เราเดินทาง)

11.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

เอกสารทุกอย่างต้อง”แปลเป็นภาษาอังกฤษ” เอกสารที่ใช้ยื่นต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนหรือตามที่ระบุไว้

กรณีไปเยี่ยมญาติ ครอบครัวและเพื่อน ที่อาศัยอยู่ประเทศอิตาลี และผู้เชิญออกค่าใช้จ่ายให้ เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1.จดหมายเขิญพร้อมลายเซนต์ของผู้เชิญและหนังสือรับรองการให้ที่พัก

2.สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้เชิญ

3.ถ้าคนในครอบครัวเป็นผู้เชิญ จะต้องมีสูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาแสดงด้วย

4.ใบแบงค์การันตรี(Fidejussion) ที่ออกโดยธนาคารสัญชาติอิตาลี ตัวจริงหรือสำเนา

5.สำเนาใบอนุญาติพำนักในอิตาลี(ถ้ามี)

กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีเอกสารดังนี้

1.สำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวแปลเป็นภาษาอังกฤษ

2.หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ จากบิดามารดา ที่ออกจากเขตหรืออำเภอ(ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารควรระบุว่า อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใครและมีความสัมพันธ์อย่างไร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสาร ประทับตราจากกรมการกงศุลกระทรวงต่างประเทศ ก่อนนำมายื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ ถ้าเดินทางกับบิดามารดา ก็เตรียมเอกสารตามข้อ 1 และในแบบฟอร์มขอวีซ่าบิดามารเป็นผู้เซนต์เอกสารทั้งหมด

🇮🇹อัตราค่าบริการ🇮🇹

ค่าธรรมเนียมสถานทูต 2960 บาท

เด็กอายุ 6-12 ปี 1480 บาท

ค่าบริการศูนย์รับยื่น VFS 500 บาท

ค่า SMS 75 บาท

ยื่นแบบพรีเมี่ยม 3200 บาท( สามารถ wall-in ได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า) ติดต่อหน้าเคาน์เตอร์ที่ ศูนย์รับยื่น VFS ได้เลยค่ะ

เวลาดำเนินการ ประมาณ 5-15 วันค่ะ

❗❗เอกสารและข้อมูลที่ใช้ยื่นวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสถานทูต❗❗

เตรียมเอกสารให้ครบตามนี้นะคะ(สามารถปรึกษาแอดได้นะคะ😁😄) ขอให้วีซ่าผ่านนะทุกคน✌️✌️😄🇮🇹

ความหมายของดำไหว้ราหู

การไหว้บูชาพระราหูหรือเทพราหู ซึ่งมีความเชื่อกันว่าสามารถบันดาลประโยชน์และโทษให้เกิดกับบุคคลหรือสิ่งต่างๆได้ ดังนั้นการไหว้พระราหูก็เพื่อให้สิ่งเร็วร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราบรรเทาเบาบางลงและเปลี่ยนเป็นสิ่งดี และจะทำให้เกิดโชคลาภ ความสำเร็จในหน้าที่การงาน เจริญก้าวหน้าร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไป จึงทำให้ผู้คนมากมายมีความเชื่อในการไหว้บูชาพระราหู หรือเรียกสั้นๆว่า “ไหว้ราหู”

เนื่องจากดาวราหูมีเลข 8 เป็นสัญลักษณ์และมีกำลังเท่ากับ 12 ดังนั้นจึงสามารถที่จะจัดของไหว้จำนวน 8 หรือ 12 อย่าง หรือขึ้นอยู่กับความศรัทธา ควรประกอบไปด้วย ของคาว ของหวาน เครื่องดื่ม และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือจำนวนธูปที่ต้องใช้ตามจำนวนของที่ไหว้ เช่นจำนวนของไหว้ 8 อย่างก็ใช้ธูป 8 ดอก เรามาดูตัวอย่างและความหมายของที่นำมาไหว้แต่ละชนิดกันเลยดีกว่าค่ะ

1.ไก่ดำ จะช่วยในเรื่องของการทำมาหากินที่ดี ไม่อดไม่อยาก

2.เหล้าดำ จะช่วยในเรื่องของการลงทุนทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ และได้กำไรกลับมา

3.กาแฟดำ หมายถึง ไม่ว่าจะคิดจะทำสิ่งใดก็จะสมหวัง

4.เฉาก๊วย จะช่วยในเรื่องความใจเย็น มีความคิดรอบคอบ

5.ถั่วดำ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

6.ข้าวเหนียวดำ จะช่วยในเรื่องของความเหนียวแน่นทางการเงิน

7.ขนมเปียกปูน หมายถึง การปูนบำเน็จรางวัล

8.ไข่เยียวม้า จะช่วยในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับสิ่งใดๆ ก็จะสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้

การเตรียมของไหว้สีดำที่กล่าวมา 8 อย่างข้างต้น บางที่หรือบางท่านอาจหาของไม่ได้ตามนี้ ก็อาจเปลี่ยนเป็นของดำอย่างอื่นแทนได้ เช่น องุ่นดำ งาดำ น้ำอัดลมสีดำ แต่ย้ำว่าของดำที่นำมาไหว้ต้องพร้อมรับประทานหรือดื่มได้เลย ส่วนตัวก็เคยได้มีโอกาสไปไหว้พระราหู ที่ “วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม”มาค่ะ ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหามากมายเข้ามาในชีวิต เมื่อได้ไหว้พระราหูแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้น และปัญหาต่างๆที่มีก็ค่อยๆเบาบางลง “ย้ำนะคะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล” 5555555

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับความหมายของดำและการไหว้พระราหูก็เป็นเรื่องของความเชื่อที่อาจกล่าวได้ว่า การไหว้ราหู ก็ช่วยให้เรามีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้น และยังอาจช่วยให้ผู้ที่ศรัทธาเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น แต่การกราบไหว้บูชาพระราหูควรทำอย่างมีสติไม่เชื่อจนงมงายนะคะ

เพราะทุกชีวิตของคนเราจะดีขึ้นได้ก็อยูที่จิตใจและการกระทำของตนเอง “คิดดีทำดีชีวิตดีค่ะ”

จุดเด่น ข้อเสีย ของคน 12 ราศี ( Zodiac )

ราศีมังกร(capricorn)

(22 ธันวาคม – 19 มกราคม)เป็นราศีที่ 1

ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่

ระหว่างราศีธนูกับราศีกุมภ์ บางคนคิดว่าเป็น

มังกรแต่ที่จริงคือครึ่งแพะภูเขาครึ่งปลา

ข้อดี

1. รอบคอบละเอียดอ่อน

2.มีความซื่อตรงและยุติธรรม

3.เข้มแข็งกล้าหาญไม่ได้เป็นคนอ่อนไหวง่าย

ข้อเสีย

1. ใช้จ่ายเงินเก่ง

2.เชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป

3.ชอบแสดงความสดใสแต่ในใจรู้สึกโดด

เดี่ยว

ราศีกุมภ์ (aquarius)

(20มกราคม-18กุมภาพันธ์) เป็นราศีที่ 11

ตามตำรา 6 โหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่าง

ราศีมังกรกับราศีมีนผู้ชายแบกหม้อน้ำ

ข้อดี

1. รู้จักกาละเทศะ

2.เด็ดเดียวไม่ท้อแท้

3.สุขุมเยือกเย็นไม่ค่อยทำอะไรสะเพร่า

ข้อเสีย

1. ชอบคิดชอบวางแผนแต่ไม่ลงมือทำ

2.ชอบเสี่ยงทั้งที่ไม่มีความมั่นใจ

3.ต่อต้านกฎเกณฑ์

ราศีมีน(pisces)

(19 กุมภาพันธ์-20มีนาคม)เป็นราศีสุดท้าย

ตามตำราของโหราศาสตร

์ตะวันตก อยู่

ระหว่างราศีกุมภ์กับราศีเมษมีสัญลักษณ์เป็น

ปลา 2 ตัว

ข้อดี

1.ปรับตัวได้ดี แม้จะฝืนใจตนเองบ้าง

2. วางตัวดี รู้จักพูดจา เป็นผู้ฟังที่ดี

3. ยินดีให้ความร่วมมือกับผู้อื่นแม้จะไม่เห็น

ชอบ

ข้อเสีย

1.อารมณ์เปราะบาง

2. สับสนและเครียดได้สูงเพียงเพราะอารมณ์

อ่อนไหวของตน

3. ไม่กล้าทำในสิ่งที่ลึกๆ ปรารถนา

ราศีเมษ(aries)

(21มีนาคม-19เมษายน) ราศีแรกตามตำรา

ของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีมีน

กับราศีพฤษภ มีสัญลักษณ์เป็นแกะตัวผู้ ช่วง

วันที่ครอบคลุมของราศีเมษนั้น

ข้อดี

1. มีน้ำใจต่อคนรอบข้าง

2.เป็นผู้นำที่ดี

3.กล้าสู้ปัญหา

ข้อเสีย

1. กลัวคนไม่ยอมรับ

2. ไม่ค่อยอดทนกับสิ่งที่ซ้ำซาก

3. เก็บเงินไม่เก่ง

ราศีพฤษภ(Taurus)

(20 เมษายน – 20 พฤษภาคม)เป็นราศีที่ 2

ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวัน

ตก อยู่

ระหว่างราศีเมษกับราศีเมถุนมีสัญลักษณ์เป็น

วัว

ข้อดี

1. มีความบากบั่นสูง ยากที่จะยอมแพ้หรือ

เปลี่ยนแปลงจุดยืนของตนเอง

2. เป็นคนมีจิตใจดี ให้เกียรติให้ความสำคัญแก่คนอื่นเสมอ

3. เป็นคนจริงใจ รักมั่นคง รักครอบครัวรักเพื่อน อย่างแท้จริง

ข้อเสีย

1.คิดและทำอะไรช้า

2. อยากทำตามความคิดตนมากกว่าจะ

เปลี่ยนแปลงเพราะฟังคนอื่น

3. โกธรได้ง่าย แต่หายยาก

ราศีเมถุน (gemini)

(21 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน)
เป็นราศีที่ 3 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวัน

ตก อยู่ระหว่างราศีพฤษภกับราศีกรกฎ
สัญลักษณ์ของราศีนี้มีที่มาจากพี่น้องฝาแฝด

แคสเตอร์และพอลลักซ์ในเทพปกรณัมกรีก

ละโรมัน

ข้อดี
1. มีความสดใสร่าเริง และมีอารมณ์ขันเสมอ

2. ช่างคิด ช่างสังเกต

3. ฉลาด คิดเร็วตัดสินใจเร็ว และไม่ชอบหยุดนิ่ง

ข้อเสีย

1.ขาดความมุ่งมั่นและไม่อดทน ไม่มีความหนักแน่น

2. ไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของตน

3. เป็นคนเบื่อง่าย

ราศีกรกฎ(cancer)

(21 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม)เป็นราศีที่ 4

ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่

ระหว่างราศีเมถุนกับราศีสิงห์ มีสัญลักษณ์

เป็นปู

ข้อดี
1. เป็นคนมีจิตใจดี ไม่เคยคิดเบียดเบียนทำร้ายใคร

2. สนใจเรื่องแสวงหาความมั่นคงในชีวิตความสำเร็จและความก้าวหน้ามากกว่าปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆ

3. รักบ้าน รักครอบครัว รักเพื่อน

รร.สวนกุหลาบรังสิต มีอะไรดี

สวัสดีชาว สกร.หรือน้องๆที่กำลังจะเข้าเรียน

ที่นี่ วันนี้ผมจะพาไปดู รร.สวนกุหลาบรังสิตว่า

มีอะไรบ้าง

1.กิจกรรมสนุกๆ

กิจกรรมของโรงเรียนเรามีหลากหลายแบบ

เราปลูกฝังให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนมีความ

รักใคร่กันดี เช่น กิจกรรมดังภาพคือการให้รุ่น

พี่ผูกโบว์ให้น้องเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

งามระหว่างรุ่นพี่และน้อง

2. มีวิทยากรมาให้คำแนะนำเด็กๆ

โรงเรียนต้องการที่จะให้เด็กมีความคิด

สร้างสรรค์และคิดนอกกรอบเพื่อนำความรู้ที่มี

มาพัฒนาประเทศ

3.เข้าค่ายปฐมนิเทศ (ม.1และม.4)

เป็นสิ่งที่สนุกอีกอย่างนึงเลย เพราะว่าจะได้

รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่ไม่เคยเจอกันเพราะว่าเรา

เข้าม 1 และม 4 ซึ่งจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่

4.บัตรอาหาร(นักเรียน)สุดหรรษา

บัตรนักเรียน หรือบัตรอาหารสามารถเติมเงิน

ได้ แถวยาวมาก แต่ละครั้งที่จะต่อต้องมาแต่

เช้า เพื่อเติมเงิน สิ่งที่เป็นปัญหาคือหน้าเวลา

เขาถ่ายรูปต้องทำให้ดีไม่งั้นจะติดไปตลอด

ชีวิต ฮ่าๆๆ

5. นำเสนอกิจกรรมบูรณาการหรือโครงงาน

การนำเสนอต้องออกไป หน้าหอประชุม ย้ำนะ

ครับไม่ใช่ห้องเรียน ต้องพูดต่อหน้าคนเกือบ

พันคน สำหรับบางคนคงไม่ใช่เรื่องยาก แต่

มันก็ มีความเกร็งอยู่นิดนึงครับ55 จาก

ประสบการณ์ส่วนตัวครับผม

SKR 24