สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล JMoney ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นการให้กู้ยืมเงินโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ลูกค้าที่ต้องการเงินสดไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสดไปใช้ตามจำนวนสินเชื่อที่ได้รับ โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระเป็นรายงวดๆ ละเท่าๆ กัน ได้สูงสุดถึง 60 เดือน • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือ 500,000 บาท • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เริ่มต้น 0.80% ต่อเดือน* • โอนเงินสดเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน

“แฮปปี้เงินก้อน ผ่อนสบาย” ดอกเบี้ย 0.80% – อนุมัติไว – ได้เงินก้อน – ผ่อนสบายนาน 60 เดือน

สมัครเลย https://cl.accesstrade.in.th/0032wf000eh2