You are currently viewing วัดศรีษะทอง(วัดพระราหู)

วัดศรีษะทอง(วัดพระราหู)

วัดศรีษะทอง เป็นวัดเก่าแก่ ของอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นเมื่อปี 2358 โดยแต่เดิมเป็นที่รกร้าง จนสมัยรัชกาลที่1 ได้มีชาวลาวจากเวียงจันทน์อพยพมาตั้งถิ่นฐาน มีการถางป่าสร้างชุมชน เมื่อมั่นคงแล้วจึงสร้างวัด และได้พบเศียรพระพุทธรูปทองจมดินอยู่ จึงตั้งชื่อว่า “วัดหัวทอง”ภายหลังมีการขุดคลองจากแม่น้ำท่าจีน ที่ตลาดต้นสนเพื่อเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประชาชนจึงย้ายมาอยู่ริมคลองเจดีย์บูชา ในการนี้จึงได้ย้ายวัดมาด้วยเพื่อความสะดวกในการสัญจรและจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดศรีษะทอง”จนถึงปัจจุบัน

มีความเชื่อกันมายาวนานว่า การบูชา “พระราหู” เทวดานพเคราะห์ สามารถบันดาลประโยชน์และโทษให้เกิดขึ้นกับบุคคลหรือสิ่งต่างๆได้ ดังนั้นจึงมีผู้คนจำนวนมากกราบ”ไหว้พระราหู”เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้เปลี่ยนเป็นเรื่องดี ให้มีโชคลาภ ร่ำรวย เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

วัดศรีษะทอง ก็เป็นอีกวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องการจัดพิธีสักการบูชา พระราหูอสูรเทพแห่งสีดำ ผู้ที่มาสักการบูชาจึงต่างพากันนำของดำมาถวาย หรือถ้าไม่ได้นำไป ทางวัดเองก็มีจัดเตรียมไว้ให้จ้าทุกคน

การไหว้พระราหู เนื่องจากดาวราหูมีเลข 8 เป็นสัญลักษณ์และมีกำลังเท่ากับ12 ดังนั้นจึงสามารถจัดของไหว้(สีดำ)จำนวน 8 หรือ 12 อย่างหรือขึ้นอยู่กับความศรัทธา ควรประกอบด้วย ของคาว ของหวาน เครื่องดื่มและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือจำนวนธูปที่ต้องใช้ตามจำนวนของที่เรานำไปไหว้ค่ะ🙏🙏🙏

สิ่งที่เป็นความเชื่อ ถ้าเราทำแล้วเราสบายใจเราก็ทำเถอะค่ะ แอดเองได้ทำแล้วก็รู้สึกสบายใจจริงๆค่ะ “ที่พึ่งทางใจ”ค่ะ💕🙏🙏🙏