You are currently viewing วัดพนัญเชิง(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

วัดพนัญเชิง(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

🛕วัดพนัญเชิง เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซำปอกง ที่ทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างเคารพนับถือกันมายาวนาน

วัดพนัญเชิง ก่อสร้างก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง ตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่า “วัดพระนางเชิง” และในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้ว่า ได้มีการสถาปนาพระพุทธรูป ชื่อ”พระเจ้าพแนงเชิง”เมื่อปี พ.ศ 1867ก่อนพระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง 26 ปี

หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายกพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตักกว้าง 18.20 เมตร สูง 19.20 เมตร วัสดุปูนปั้นลงรักปิดทอง หลวงพ่อโตของชาวอยุธยาองค์นี้ ถือว่าเป็นพระโบราณคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่สร้างกรุงเลยค่ะ

พระพุทธรูปทองคำในอุโบสถ ในวัดพนัญเชิงนั้นมีพระพุทธรูปสำคัญ 3 องค์ คือพระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปปูน และพระพุทธรูปนาค

🙏พระพุทธรูปทองเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยทำจากทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 4 ศอก

🙏องค์กลางเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยอยุธยา หน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 5 ศอก

🙏พระพุทธรูปนาค เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย จะมีสีออกแดงๆหน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 5 ศอก

เชื่อกันว่าพระพุทธรูปทองและนาค ถูกค้นพบว่าเป็นพระทองและพระนาคด้วยความบังเอิญ เนื่องจากแต่เดิมถูกฉาบเคลือบด้วยปูน สาเหตุเพราะว่าช่วงเวลาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะถูกข้าศึกโจมตี คนในสมัยนั้นเกรงว่าพระพุทธรูปจะถูกขโมยหรือเผาเอาทองไป จึงฉาบปูนเคลือบและปั้นปูนทำเป็นลายจีวรและลักษณะต่างๆ เช่น ปั้นรูปพระพักตร์ พระเกศา เพื่อให้เข้าใจว่าไม่ใช่พระทองคำและพระนาค จนภายหลังมีผู้ไปพบว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำและพระพุทธรูปนาคเนื่องจากเศษปูนได้กะเทาะออกมาและเห็นเนื้อภายในเป็นทองคำทั้งองค์จึงได้นำมาประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถของวัด

ไหนๆก็มาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาละ แค่วัดเดียวคงไม่พอจ้าทุกคน ต่อด้วยวัดใหญ่ชัยมงคล กันเลยค่ะ

🛕วัดใหญ่ชัยมงคล สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ในรัชสมัยของ สมเด็จพระราชาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทองพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในปี พ.ศ 1900 เดิมชื่อ “วัดป่าแก้ว”และได้รับการขนานนามว่า “วัดใหญ่ชัยมงคล”ในรัชสมัยของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จุดเด่นของวัดใหญ่ชัยมงคล คือพระเจดีย์ชัยมงคล สร้างขึ้นในสมัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งทรงมีชัยในสงครามยุทธหัตถี เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์ที่ได้รับชัยชนะจากพระมหาอุปราชแห่งพม่า จึงทำให้เชื่อว่าเป็นที่มาของชื่อวัดใหญ่ชัยมงคล “เจดีย์ชัยมงคลอนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่”

ตามข้อมูลประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าการสร้างพระเจดีย์นั้น อาจสร้างเสริมพระเจดีย์เดิมที่มีอยู่หรืออาจสร้างใหม่ทั้งองค์ก็ได้ไม่มีหลักฐานที่แน่นอน พระเจดีย์ชัยมงคลมีความสูง 1 เส้น 1 วา เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาจนถึงทุกวันนี้

ประวัติศาสตร์ความเจริญรุ่งเรืองและเรื่องราวความสวยงามของวัดและเมืองโบราณแห่งกรุงศรีอยุธยา มีเยอะมากๆค่ะ ถ้าแอดมีโอกาสจะไปเก็บภาพและบอกเล่าเรื่องราวอีกแน่นอนค่ะทุกคน 😄😄💕