ธุรกิจของคนมีตังในยุคปัจจุบัน

มีพื้นที่แต่ไม่อยากขายขาด เปิดตลาดหาคนมาเช่า