จุดเด่น ข้อเสีย ของคน 12 ราศี ( Zodiac )

ราศีมังกร(capricorn)

(22 ธันวาคม – 19 มกราคม)เป็นราศีที่ 1

ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่

ระหว่างราศีธนูกับราศีกุมภ์ บางคนคิดว่าเป็น

มังกรแต่ที่จริงคือครึ่งแพะภูเขาครึ่งปลา

ข้อดี

1. รอบคอบละเอียดอ่อน

2.มีความซื่อตรงและยุติธรรม

3.เข้มแข็งกล้าหาญไม่ได้เป็นคนอ่อนไหวง่าย

ข้อเสีย

1. ใช้จ่ายเงินเก่ง

2.เชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป

3.ชอบแสดงความสดใสแต่ในใจรู้สึกโดด

เดี่ยว

ราศีกุมภ์ (aquarius)

(20มกราคม-18กุมภาพันธ์) เป็นราศีที่ 11

ตามตำรา 6 โหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่าง

ราศีมังกรกับราศีมีนผู้ชายแบกหม้อน้ำ

ข้อดี

1. รู้จักกาละเทศะ

2.เด็ดเดียวไม่ท้อแท้

3.สุขุมเยือกเย็นไม่ค่อยทำอะไรสะเพร่า

ข้อเสีย

1. ชอบคิดชอบวางแผนแต่ไม่ลงมือทำ

2.ชอบเสี่ยงทั้งที่ไม่มีความมั่นใจ

3.ต่อต้านกฎเกณฑ์

ราศีมีน(pisces)

(19 กุมภาพันธ์-20มีนาคม)เป็นราศีสุดท้าย

ตามตำราของโหราศาสตร

์ตะวันตก อยู่

ระหว่างราศีกุมภ์กับราศีเมษมีสัญลักษณ์เป็น

ปลา 2 ตัว

ข้อดี

1.ปรับตัวได้ดี แม้จะฝืนใจตนเองบ้าง

2. วางตัวดี รู้จักพูดจา เป็นผู้ฟังที่ดี

3. ยินดีให้ความร่วมมือกับผู้อื่นแม้จะไม่เห็น

ชอบ

ข้อเสีย

1.อารมณ์เปราะบาง

2. สับสนและเครียดได้สูงเพียงเพราะอารมณ์

อ่อนไหวของตน

3. ไม่กล้าทำในสิ่งที่ลึกๆ ปรารถนา

ราศีเมษ(aries)

(21มีนาคม-19เมษายน) ราศีแรกตามตำรา

ของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่ระหว่างราศีมีน

กับราศีพฤษภ มีสัญลักษณ์เป็นแกะตัวผู้ ช่วง

วันที่ครอบคลุมของราศีเมษนั้น

ข้อดี

1. มีน้ำใจต่อคนรอบข้าง

2.เป็นผู้นำที่ดี

3.กล้าสู้ปัญหา

ข้อเสีย

1. กลัวคนไม่ยอมรับ

2. ไม่ค่อยอดทนกับสิ่งที่ซ้ำซาก

3. เก็บเงินไม่เก่ง

ราศีพฤษภ(Taurus)

(20 เมษายน – 20 พฤษภาคม)เป็นราศีที่ 2

ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวัน

ตก อยู่

ระหว่างราศีเมษกับราศีเมถุนมีสัญลักษณ์เป็น

วัว

ข้อดี

1. มีความบากบั่นสูง ยากที่จะยอมแพ้หรือ

เปลี่ยนแปลงจุดยืนของตนเอง

2. เป็นคนมีจิตใจดี ให้เกียรติให้ความสำคัญแก่คนอื่นเสมอ

3. เป็นคนจริงใจ รักมั่นคง รักครอบครัวรักเพื่อน อย่างแท้จริง

ข้อเสีย

1.คิดและทำอะไรช้า

2. อยากทำตามความคิดตนมากกว่าจะ

เปลี่ยนแปลงเพราะฟังคนอื่น

3. โกธรได้ง่าย แต่หายยาก

ราศีเมถุน (gemini)

(21 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน)
เป็นราศีที่ 3 ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวัน

ตก อยู่ระหว่างราศีพฤษภกับราศีกรกฎ
สัญลักษณ์ของราศีนี้มีที่มาจากพี่น้องฝาแฝด

แคสเตอร์และพอลลักซ์ในเทพปกรณัมกรีก

ละโรมัน

ข้อดี
1. มีความสดใสร่าเริง และมีอารมณ์ขันเสมอ

2. ช่างคิด ช่างสังเกต

3. ฉลาด คิดเร็วตัดสินใจเร็ว และไม่ชอบหยุดนิ่ง

ข้อเสีย

1.ขาดความมุ่งมั่นและไม่อดทน ไม่มีความหนักแน่น

2. ไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของตน

3. เป็นคนเบื่อง่าย

ราศีกรกฎ(cancer)

(21 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม)เป็นราศีที่ 4

ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตก อยู่

ระหว่างราศีเมถุนกับราศีสิงห์ มีสัญลักษณ์

เป็นปู

ข้อดี
1. เป็นคนมีจิตใจดี ไม่เคยคิดเบียดเบียนทำร้ายใคร

2. สนใจเรื่องแสวงหาความมั่นคงในชีวิตความสำเร็จและความก้าวหน้ามากกว่าปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆ

3. รักบ้าน รักครอบครัว รักเพื่อน