การเขียน blog wordpress ด้วยมือถือ

บน wordpress ให้เราลงปลั๊กอินตัวหนึ่งชื่อว่า jetpack

บนมือถือลง app wordpress