You are currently viewing ขั้นตอนการทำรังวัดที่ดิน

ขั้นตอนการทำรังวัดที่ดิน

การทำรังวัดที่ดินแบ่งโฉนด

1.แจ้งกรมที่ดินขอทำรังวัดที่ดิน สามารถมอบอำนาจให้คนใดคนหนึ่งที่มีชื่อในโฉนดทำการขอรังวัดที่ดินได้ โดยมีใบมอบอำนาจจากกรมที่ดิน(ท.ด.21) นำมาให้ผู้มอบอำนาจเซนต์ พร้อมด้วยทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ

2.เมื่อยื่นเอกสารขอทำรังวัดเสร็จ ทำการจ่ายค่ารังวัดตามเนื้อที่ ที่ทำการรังวัด ค่าใช้จ่ายในการทำรังวัดมีดังนี้ (โดยประมาณ)

เนื้อที่ไม่เกิน 5ไร่ เวลาทำการ 1วัน จะเรียกได้ไม่เกิน 3480 บาท

เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน จะเรียกค่าใช้จ่ายไม่เกิน 6760 บาท

เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน จะเรียกค่าใช้จ่ายไม่เกิน 10040 บาท

เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน จะเรียกค่าใช้จ่ายไม่เกิน 13320 บาท

3.ทางกรมที่ดินทำหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง ที่จะทำการรังวัดให้มายืนยันพื้นที่ของตนเองพร้อมฝั่งหลักหิน พร้อมกัน ถ้ามีหลักหินอยู่แล้วและไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถใช้หลักหินเดิมได้เลยค่ะทุกคน

4.เมื่อได้วัน และ เวลาที่นัดหมาย เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน นัดเจอกันที่ ที่ดินที่ทำการแจ้งรังวัด ผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดต้องมายืนยันด้วยตนเอง พร้อมเซนต์ชื่อเมื่อเจ้าหน้าที่ทำรังวัดเสร็จ เน้นย้ำ!!! เจ้าของที่ดินต้องมาด้วยตนเองในวันที่ทำการรังวัด

5.เจ้าหน้าที่รังวัดนำเอกสารทั้งหมดที่ทำการรังวัด ส่งที่กรมที่ดิน หากไม่มีใครคัดค้านภายใน 30 วัน กรมที่ดินเตรียมออกโฉนด โดยประมาณ 1-3เดือนมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินมารับโฉนด เป็นอันเสร็จขบวนการทำรังวัดที่ดินค่ะ

สำคัญ สำคัญ !!!! ถ้าที่ดินที่ทำการรังวัดเป็นทุ่งนา ป่า เขา สิ่งที่ห้ามลืมนำไปด้วยเด็ดขาด คือ อุปกรณ์การขุด ตัด เสื้อแขนยาว แว่นดำ หมวก ร่ม รองเท้าผ้าใบ ถุงเท้า ที่ปูนั่ง น้ำ อาหาร ยาดม ยาลม ยาหม่อง 5555😁 และอื่นๆเท่าที่จำเป็นค่ะ เพราะเราต้องอยู่ ณ ที่ดินทั้งวันค่ะทุกคน เตรียมพร้อมไว้ดีที่สุดจ้า ประสบการณ์ตรงของแอดเลยค่ะ สดๆร้อนๆ แดดร้อนมากถึงร้อนม๊ากกกกกกก ✌️✌️💕😁