เสาเฉลียงใหญ่(อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

เสาเฉลียงใหญ่ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้มประมาณ 55 กิโลเมตร รถยนต์สามารถเข้าถึงได้ จากนั้นเดินเข้าไปประมาณ 100 เมตร ก็จะเห็นเสาเฉลียงใหญ่ตั้งตระหง่านและโดดเด่นมากๆค่ะ แหล่งธรณีวิทยาสัณฐานเสาเฉลียงในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีอยู่หลายแห่ง เสาเฉลียงใหญ่หรือเสาเฉลียงยักษ์ถือเป็นเสาเฉลียงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สูงประมาณ 20 เมตรกว้างประมาณ 10 เมตร บริเวณโดยรอบเป็นเนินหินโล่งกว้าง แวดล้อมด้วยป่าเบญจพรรณที่มีพืชพรรณแปลกตาหายากหลายชนิด เสาเฉลียงใหญ่เป็นชั้นหินทรายที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนน้ำในอดีต มีอายุประมาณ 100 ล้านปี โดยลักษณะที่ปรากฏในปัจจุบัน เป็นผลมาจากชั้นหินทรายเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เนื่องจากการยืดและหดตัวตามสภาพอากาศที่ร้อนในเวลากลางวันและเย็นในเวลากลางคืน ทำให้ชั้นหินเกิดรอยแยกและแตก ในเวลาต่อมาเกิดการกัดเซาะของกระแสน้ำและลม ส่วนที่ถูกกัดเซาะจะถูกทำลายและพัดออกไปส่วนที่เหลืออยู่จึงทำให้ได้เห็นเป็นลักษณะของ "เสาเฉลียงใหญ่"…

Continue Readingเสาเฉลียงใหญ่(อุทยานแห่งชาติผาแต้ม