วัดพนัญเชิง(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

🛕วัดพนัญเชิง เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซำปอกง ที่ทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างเคารพนับถือกันมายาวนาน วัดพนัญเชิง ก่อสร้างก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง ตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่า "วัดพระนางเชิง" และในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้ว่า ได้มีการสถาปนาพระพุทธรูป ชื่อ"พระเจ้าพแนงเชิง"เมื่อปี พ.ศ 1867ก่อนพระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง 26 ปี หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายกพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตักกว้าง 18.20 เมตร สูง 19.20 เมตร วัสดุปูนปั้นลงรักปิดทอง หลวงพ่อโตของชาวอยุธยาองค์นี้ ถือว่าเป็นพระโบราณคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่สร้างกรุงเลยค่ะ พระพุทธรูปทองคำในอุโบสถ ในวัดพนัญเชิงนั้นมีพระพุทธรูปสำคัญ 3…

Continue Readingวัดพนัญเชิง(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)