ขั้นตอนการลงทะเบียน ม.33 รับเงินเยียวยา 4000 บาท วันที่ 21 ก.พ นี้

อนุมัติแล้วจ้า!!! โครงการ "ม.33 เรารักกัน" มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คาดว่าจะมีผู้เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยารายละ 4,000 บาท ใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท ขั้นตอนการลงทะเบียนและทบทวนสิทธิ์ "โครงการ ม.33 เรารักกัน" การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ วันที่ 21 ก.พ. - 7 มี.ค. 2564 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com…

Continue Readingขั้นตอนการลงทะเบียน ม.33 รับเงินเยียวยา 4000 บาท วันที่ 21 ก.พ นี้