You are currently viewing ขั้นตอนการลงทะเบียน ม.33 รับเงินเยียวยา 4000 บาท วันที่ 21 ก.พ นี้

ขั้นตอนการลงทะเบียน ม.33 รับเงินเยียวยา 4000 บาท วันที่ 21 ก.พ นี้

อนุมัติแล้วจ้า!!! โครงการ “ม.33 เรารักกัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คาดว่าจะมีผู้เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยารายละ 4,000 บาท ใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท

ขั้นตอนการลงทะเบียนและทบทวนสิทธิ์ “โครงการ ม.33 เรารักกัน”

การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์

วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 2564

วันที่ 8-14 มี.ค. 2564

  • ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง

วันที่ 15-21 มี.ค. 2564

  • ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

วันที่ 22, 29 มี.ค. และ 5, 12 เม.ย. 2564

  • ผู้ได้รับสิทธิ์ จะได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท

วันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564

  • เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ ผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ภายใต้ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปฯ “ถุงเงิน”/ โครงการ “คนละครึ่ง” / โครงการ “เราชนะ”

การขอทบทวนสิทธิ์

วันที่ 15 – 28 มี.ค. 2564

  • เปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

วันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564

  • ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง

วันที่ 5-11 เม.ย. 2564

  • ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

วันที่ 12, 19 เม.ย. 2564

  • ผู้ได้รับสิทธิ์ จะได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” ครั้งละ 2,000 บาท

วันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564

  • เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ ผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ภายใต้ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปฯ “ถุงเงิน”/ โครงการ “คนละครึ่ง” / โครงการ “เราชนะ

สำหรับผู้มีประกันตน ม.33 ก็อย่าลืมลงทะเบียนรับสิทธิกันนะจ้า….เป็นกำลังให้ทุกคนนะคะ….แอดเองก็ต้องรีบแล้วละ 06.00 น.( 21 ก.พ 2564)www.ม33เรารักกัน.com ✌️✌️????