ได้แก่

– บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (BITKUB)
https://www.bitkub.com

– บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Satang Pro)
https://www.satang.pro

– บริษัท บิเธิร์บ จำกัด (BiTherb)