You are currently viewing รายละเอียด คนละครึ่งเฟส 2

รายละเอียด คนละครึ่งเฟส 2

คลังแจงรายละเอียดคนละครึ่งเฟส 2 ก่อนเปิดลงทะเบียนวันที่ 16 ธ.ค.นี้ เพื่อรับสิทธิ์ใช้จ่าย 3,500 บาท ย้ำผู้ถูกตัดสิทธิ์เฟสแรกสามารถลงทะเบียนได้-ได้รับสิทธิ์เฟสแรกต่อเฟส2ได้

14 ธันวาคม 2563 น.ส.กุลยา ตันติเตมิท รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงโครงการคนละครึ่งเฟส 2 ว่า วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 2 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน หรือจนกว่าจะครบ 5 ล้านสิทธิ์ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในระยะแรกก็สามารถลงทะเบียนในครั้งนี้ได้