You are currently viewing SMS Dtac ล่ม คนละครึ่งใช้ไม่ได้

SMS Dtac ล่ม คนละครึ่งใช้ไม่ได้

เช้าวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โครงการคนละครึ่งเฟส2 เปิดให้ลงทะเบียน ปรากฏว่า ระบบ SMS ของ Dtac ล่ม ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งที่ใช้ dtac ต้องชวดการลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งในเฟส2 นี้

ทั้งนี้ Dtac ได้ออกมาแสดงการขอโทษต่อเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วแต่ก็มีกระแส Ban Dtac และกระแสการย้ายค่ายและยกเลิกการใข้บริการ Dtac เกิดขึ้น ต้องมาดูกันว่าทาง Dtac จะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรและภาครัฐจะมีมาตราการเยียวยาเหตุการณ์นี้อย่างไร ต้องรอความคืบหน้าจากหน่วยงานรัฐและจากทาง Dtac อีกที