น้ำพุเทรวี่(Trevi fountain)

Trevi fountain เป็นน้ำพุแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรมประเทศอิตาลี โดยมีขนาดความสูง 85 ฟุต กว้าง 65 ฟุต น้ำพุแห่งนี้ตั้งอยู่บนทางสามแพร่งโดยเป็นจุดบรรจบของสะพานส่งน้ำแวร์จิเน(Acqua Vergine), สะพานส่งน้ำเวอร์โก(Aqua Virgo)และสะพานส่งน้ำของโรมันโบราณ โดยน้ำพุที่เห็นในปัจจุบันได้เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1732 โดยการออกแบบของนิโคลา ซาลวิ น้ำพุแห่งนี้สวยงามด้วยรูปปั่นที่มีความหลากหลายรูปแบบและเต็มไปด้วยความหมาย ซื่งรูปปั้นตรงกลางเป็นรูปปั้น "เทพเนปจูน"ขี่ม้าติดปีกแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ขนาบข้างด้วยไททันเทพครึ่งคนครึ่งปลา ที่ทั้งสองควบม้าที่แตกต่างกัน คือตัวหนึงดูเชื่องแต่อีกตัวดูพยศ นั้นเปรียบได้กับท้องทะเลที่ไม่มีความแน่นอน ม้าที่ดูเชื่องเปรียบเหมือนทะเลยามสงบสวยงาม ส่วนม้าที่พยศเปรียบเหมือนทะเลที่บ้าคลั่งน่ากลัวนั้นเอง น้ำพุแห่งนี้เปิด 24 ชั่วโมงสามารถเที่ยวชมได้ทั้งกลางวันและกลางคืน เวลากลางวันที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องก็จะสวยงามสดใส มีชีวิตชีวา…

Continue Readingน้ำพุเทรวี่(Trevi fountain)