วัดร่องขุ่น(เชียงราย)

วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย เป็นวัดพุทธ ออกแบบและสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตั้งอยู่อำเภอเมืองเชียงราย เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน ออกเดินทางสู่สนามบิน แม่ฟ้าหลวง เช่ารถยนต์เข้าที่พัก เที่ยวชมเมืองเชียงราย วัดร่องขุ่น เป็นผลงานชิ้นเอกของอาจารย์เฉลิมชัย เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงรายและเป็นสถานที่สำคัญระดับประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลกตา ผสมผสานวัฒนธรรมล้านนาได้อย่างกลมกลืน ความสวยงามของอุโบสถสีขาวประดับด้วยกระจกสีเงิน ลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ประณีตและสวยงามมากๆค่ะ สะพานทางเดินเข้าสู่วัด คือ การเดินข้ามวัฎสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ โลกมนุษย์กว้างใหญ่ที่มีเขี้ยวเป็นปากของพญามารหรือพระราหู กิเลสในใจแทนขุมนรก คือทุกข์ ผู้ที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ต้องตั้งจิตปล่อยกิเลสตัณหาลงไปในปากพญามาร…

Continue Readingวัดร่องขุ่น(เชียงราย)