วัดศรีษะทอง(วัดพระราหู)

วัดศรีษะทอง เป็นวัดเก่าแก่ ของอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นเมื่อปี 2358 โดยแต่เดิมเป็นที่รกร้าง จนสมัยรัชกาลที่1 ได้มีชาวลาวจากเวียงจันทน์อพยพมาตั้งถิ่นฐาน มีการถางป่าสร้างชุมชน เมื่อมั่นคงแล้วจึงสร้างวัด และได้พบเศียรพระพุทธรูปทองจมดินอยู่ จึงตั้งชื่อว่า "วัดหัวทอง"ภายหลังมีการขุดคลองจากแม่น้ำท่าจีน ที่ตลาดต้นสนเพื่อเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประชาชนจึงย้ายมาอยู่ริมคลองเจดีย์บูชา ในการนี้จึงได้ย้ายวัดมาด้วยเพื่อความสะดวกในการสัญจรและจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น "วัดศรีษะทอง"จนถึงปัจจุบัน มีความเชื่อกันมายาวนานว่า การบูชา "พระราหู" เทวดานพเคราะห์ สามารถบันดาลประโยชน์และโทษให้เกิดขึ้นกับบุคคลหรือสิ่งต่างๆได้ ดังนั้นจึงมีผู้คนจำนวนมากกราบ"ไหว้พระราหู"เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้เปลี่ยนเป็นเรื่องดี ให้มีโชคลาภ ร่ำรวย เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน วัดศรีษะทอง ก็เป็นอีกวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องการจัดพิธีสักการบูชา พระราหูอสูรเทพแห่งสีดำ…

Continue Readingวัดศรีษะทอง(วัดพระราหู)