จางเจียเจี้ย สะพานแก้วสูงและยาวที่สุดในโลก

ครั้งแรกกับการไปเที่ยวกับทัวร์ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ประตูสวรรค์ ที่แอดและครอบครัวตัดสินใจไปกับทัวร์ เนื่องจากเป็นประเทศจีน เราคิดว่าการไปกับทัวร์น่าจะสะดวกในการเดินทางและการเข้าชมสถานที่ต่างๆ เริ่มกันเลยจ้า โปรแกรมทัวร์ทริปนี้ 4 วัน 3 คืนจ้า ออกเดินทางกันเลยทุกคน เมื่อถึงสนามบินฉางชา ก่อนเข้าที่พักได้แวะเที่ยวชมห้างสรรพสินค้าและตลาดเพื่อชื้อของกินของใช้และเข้าที่พัก เช้าวันที่สอง เที่ยวจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน หรือ ประตูสวรรค์( The Heaven 's Gate of Tianmen Shan) อยู่ในมณฑลหูหนานเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจางเจียเจี้ย…

Continue Readingจางเจียเจี้ย สะพานแก้วสูงและยาวที่สุดในโลก