ขั้นตอนการทำรังวัดที่ดิน

การทำรังวัดที่ดินแบ่งโฉนด 1.แจ้งกรมที่ดินขอทำรังวัดที่ดิน สามารถมอบอำนาจให้คนใดคนหนึ่งที่มีชื่อในโฉนดทำการขอรังวัดที่ดินได้ โดยมีใบมอบอำนาจจากกรมที่ดิน(ท.ด.21) นำมาให้ผู้มอบอำนาจเซนต์ พร้อมด้วยทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ 2.เมื่อยื่นเอกสารขอทำรังวัดเสร็จ ทำการจ่ายค่ารังวัดตามเนื้อที่ ที่ทำการรังวัด ค่าใช้จ่ายในการทำรังวัดมีดังนี้ (โดยประมาณ) เนื้อที่ไม่เกิน 5ไร่ เวลาทำการ 1วัน จะเรียกได้ไม่เกิน 3480 บาท เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน จะเรียกค่าใช้จ่ายไม่เกิน 6760 บาท เนื้อที่ไม่เกิน…

Continue Readingขั้นตอนการทำรังวัดที่ดิน